Fundacja szkoła liderów

JANINA PIWOWARCZYK

Katowice, śląskie, Edycja XVIII

O sobie

Od wielu lat organizatorka, obecnie koordynatorka Sieci Żywa Biblioteka Polska. Prezeska senioralnego stowarzyszenia Nasze Osiedle Ścigały, członkini Śląskiej Rady ds. Seniorów przy Marszałku Województwa Śląskiego. W roku 2022 otrzymała tytuł Ambasadora Srebrnego Pokolenia w kategorii Mistrz dla Młodych przyznanego przez Zarząd Województwa Śląskiego.
W swojej pracy kieruję się przeświadczeniem, że działając społecznie nie tylko daję coś innym, ale otrzymuję też coś dla siebie. Wyznaję zasadę uczenia się przez całe życie. W swojej działalności próbuje podpowiadać młodym by wychodzili z ram tendencyjnego myślenia o osobach starszych i ich potrzebach.

Skip to content