Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie

Halina Wojtowicz Moszyńska

Jelenia Góra, Dolnośląskie, Edycja VI

O sobie

Działam z Zespole Aktywności Społecznej w Sobieszowie. Sobieszów to niegdyś samodzielne miasteczko, obecnie dzielnica Jeleniej Góry (jego sypialnia). Misją naszego Stowarzyszenia jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Celem Zespołu jest budowanie dialogi między obywatelami a władzami samorządowymi, angażowanie obywateli w życie publiczne, a także budzenie poczucia współodpowiedzialności, zarówno władz, jak i mieszkańców miejscowości. Podejmujemy szereg działań w tym kierunku. W bieżącym roku m.in zorganizowaliśmy spotkanie mieszkańców z Prezydentem Miasta Jelenia Góra, na którym dokonano rozliczenia „Deklaracji Prezydenta Miasta rozwiązywania problemów na rzecz mieszkańców Sobieszowa”. Na spotkaniu tym mieszkańcy mieli okazję zadawać Prezydentowi pytania dotyczące problemów miejscowej społeczności. Prezydent, względnie osoba przez niego wskazana, odpowiadała / wyjaśniała poszczególne kwestie, wskazywała możliwości rozwiązań. W kwietniu b.r. została podpisana kolejna Deklaracja – zawierająca zobowiązanie realizacji kilku problemów społecznych Sobieszowa. Monitorujemy realizację zadań. Organizujemy imprezy integracyjne, festyny, bowiem zintegrowana społeczność nie jest anonimowa. Mamy nadzieję, że imprezy integracyjne wpłyną na pozytywną zmianę zachowań.

Skip to content