Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta

Ewa Kasprzak

Rozwój lokalny, Dzieci i młodzież

Pomieczyno, Pomorskie, Edycja III

O sobie

Jest dyrektorką w Publicznej Szkole Podstawowej, współpracuje ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta, koordynatorka projektów Zapraszamy na Kaszuby oraz Razem dbamy o kulturę – Tworzymy zespół. Zależy jej na rozwoju lokalnej społeczności, na rozwoju wsi, na tym, aby ludzie ze wsi mieli dostęp do różnych dziedzin kultury. Chciałaby również wyrównywać szanse dzieci wiejskich oraz budować poczucie ich wartości.

Skip to content