Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie

Ewa Grzybowska

Turystyka i promocja regionu, Historia i dziedzictwo kulturowe

Zachodniopomorskie, Edycja II

O sobie

Działam społecznie w Stowarzyszeniu Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta. Pochodzę z Wolina i to jest też główny obszar działania Stowarzyszenia począwszy od edukacji proponując dzieciom i młodzieży alternatywną formę nauki historii , poprzez organizację imprez historycznych, pokazów, festynów, a skończywszy na realizowaniu nadrzędnego celu, jakim jest budowa skansenu tzw. Warsztatów Archeologii Eksperymentalnej Wolin- Jomsborg – Vineta. Wszystkie te działania wiążą się z szerokimi kontaktami z partnerami, turystami z kraju i z poza jego granic. Jednocześnie Stowarzyszenie, obok Burmistrza Wolina i Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Wolin, którego działalności mam przyjemność przewodniczyć, jest współorganizatorem masowej, cyklicznej imprezy pod nazwą Festiwal Wikingów. będąc odpowiedzialnym za dobór uczestników tj. wojów i rzemieślników, prezentujących kunszt walki i rzemiosła charakterystyczne dla epoki wczesnego średniowiecza, a także grupy muzyczne i taneczne. W trzydniowym festiwalu udział bierze 1500 uczestników z kilkudziesięciu państw. Ponadto Stowarzyszenie zapraszane jest do udziału w i imprezach o podobnym charakterze, jak Festiwal Wikingów, Stowarzyszenie podejmuje wszelkie działania w ramach pielęgnacji dziedictwa kulturowego Wolina, którego świetność przypada na okres wczesnego średniowiecza. Wszystkie te działania mają niebagatelne znaczenie w promocji gminy i miasta Wolin. Budowany skansen, Festiwal Wikingów i inne imprezy organizowane przy współpracy z władzami samorządu lokalnego i ośrodkiem kultury, stymulują ruch turystyczny, co w naturalny sposób pociąga to za sobą wzrost popytu turystów na usługi okołoturystyczne, a co za tym idzie ma to wpływ na poprawę życia mieszkańców gminy i miasta Wolin. Są to więc wystarczające powody dla, których działam społecznie. Program Liderzy dał mi przede wszystkim poczucie pewności siebie, a każdorazowe spotkania z tyloma ciekawymi ludźmi dodawały mi energii na moje dalsze działania. Poziom szkoleń z jakich skorzystałam był wysoki spełniając tym samym moje oczekiwania.

Skip to content