Fundacja szkoła liderów

Elżbieta Drąg

Straszęcin, Podkarpackie, Edycja XIX

O sobie

Wiceprezes OSP w Straszęcinie, Przewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Dębickiego, Radna Gminy Żyraków
i Przewodnicząca ds. komisji młodzieży gminy Żyraków.
Konsekwentnie realizuję konsultacje społeczne eventy, koncerty, szkolenia, wystawy, działania na rzecz dzieci młodzieży z okolicznych wsi słowem daję przestrzeń pomysłom angażującym lokalne społeczności. Wszystkim moim działaniom przyświeca jeden cel: integrować i aktywizować społeczność lokalną, małych i dużych, dzieci, dorosłych i seniorów, bo tylko razem ludzie mogą rozwijać skrzydła.

Skip to content