dyrektor SP im. Stanisława Mroczki w Górze Motycznej wiceprezes Stow. Razem Zdziałamy Więcej w Straszęcinie członek Stow. Góra Możliwości w Górze Motycznej

Diana Wójcik

Żyraków, Podkarpackie, Edycja XVII

O sobie

Szkoła, której jestem liderem, pełniła funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, ale jest również wielozadaniowym centrum rozwoju lokalnego. Mój zespół razem ze mną robi małe rzeczy w Wielki Sposób, a wszystkie nasze zaplanowane kroki są wielkim eksperymentem społecznym zakończonym sukcesem zaangażowanych weń ludzi.
Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej, którego jestem członkiem, działa na rzecz mieszkańców gminy Żyraków. Istniejemy po to, aby dzięki działaniom: wyzwalać inicjatywę i kreatywność, zwracać uwagę, że praca może być elementem rozwijającym i doskonalącym człowieka, a nie tylko źródłem dochodu, uświadamiać, że wolontariat to nie tylko pomaganie innym, ale również sposób na kształtowania własnej osobowości; zauważać ludzi potrzebujących pomocy; propagować aktywność w lokalnych społecznościach.

Stowarzyszenie Góra Możliwości w Górze Motycznej, którego jestem członkiem, działa na rzecz dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej. Działania kieruje do tych, którzy chcą porywać się z motyką na Słońce, mającymi trochę więcej niż trzy szczypty optymizmu i pogody ducha, chcącymi działać na rzecz mieszkańców gminy Żyraków.

Skip to content