Stowarzyszenie Węsiory

Barbara Jakubowska

Rozwój lokalny, Kultura, Ekonomia społeczna i przedsiębiorczosć

Węsiory, Pomorskie, Edycja IV

O sobie

Barbara jest członkinią zarządu Stowarzyszenia Węsiory. Jest współautorką i współrealizatorką różnych projektów na rzecz lokalnej społeczności, np. „Zaklęte Kręgi Gotów” (2005 rok, Równać Szanse), plenerowe laboratorium języka angielskiego „Wioska Puchatka” (2005 rok, English Teaching), projekt oznaczenia i usystematyzowania porostów znajdujących się na kamiennych kręgach w pobliskim rezerwacie archeologicznym „Porosty najstarsi mieszkańcy Węsior” (2006), „Dla hucuła nie ma życia jak…na Kaszubach” (2006/2007). Barbara poprzez swoją działalność chce przyczynić się do przełamywania stereotypów. Chce pokazywać ludziom, że mogą mieć wpływ na swoje życie i otoczenie, że warto jest mieć aktywną postawę wobec życia. Basi szczególnie zależy na pracy z dziećmi i młodzieżą, aby wyrośli na ludzi otwartych i poszukujących nowych szlaków w życiu. Działa także w: Gockim Ośrodku Twórczych Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwościom Psychoruchową i Ich Rodzinom POMOST.

Skip to content