Fundacja szkoła liderów

Angelika Kallas

Debrzno, Pomorskie, Edycja XIX

O sobie

Współzałożycielka i Prezeska Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej. Koordynatorka Ośrodka Działaj Lokalnie realizującego konkurs grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie, animatorka lokalna. Inicjatorka wielu działań lokalnych w obszarze turystyki, edukacji, kultury. Od 13 lat jestem związana z III sektorem. Współtwórczyni lokalnych partnerstw Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej, Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Krajeńskie. Współpracuje z lokalnym przedsiębiorcami, samorządami w zakresie rozwoju i pozyskiwania środków zewnętrznych. Największą satysfakcję jednak daje mi praca z lokalną społecznością w celu ich aktywizacji i budowania dobra wspólnego. Cechuje mnie odwaga w działaniach konsekwencja i upór w dążeniu do celu. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Trenerka, społecznik. Moje motto: „Podejmuj ryzyko. Jeśli się uda będziesz szczęśliwy, a jeśli nie – będziesz mądrzejszy. Niezależnie od wyniku, wygrasz.”

Skip to content