Liderka, społecznik, animator na terenie Gminy Kalisz Pomorski

Aneta Olszacka

Kalisz Pomorski, Zachodniopomorskie, Edycja XVIII

O sobie

O sobie
Od kilkunastu lat jestem liderką, społeczniczką, animatorką działań kulturalno-społecznych na terenie Gminy Kalisz Pomorski. Lubię zapalać do aktywności inne osoby oraz wspierać stowarzyszenia oraz grupy nieformalne. Większość działań jakie podejmuję można określić słowami: aktywizacja, mobilizacja społeczna, współpraca na rzecz środowiska lokalnego, kreatywne uruchomienie potencjału ludzi. Poszukuję we współpracy z innymi nowych możliwości oraz siły sprawczej, jaka drzemie w ludziach. Podejmuję działania mające na celu informowanie społeczności o sprawach gminnych, korzystam z możliwości wypowiadania swoich poglądów i przedstawiania mieszkańcom moich spostrzeżeń. Mam doświadczenie w organizacji działań kulturalnych, animacji społeczno-kulturalnej, pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działania kulturalne, społeczne i inwestycyjne realizowane przez ośrodek kultury, samorząd, stowarzyszenia i grupy nieformalne. Aktualnie jestem dyrektorką Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim.

Skip to content